Cégügyek

Cégeljárásban való képviselet a cégalapítás, illetőleg a cégmódosítás során felmerülő mindennemű, ügyvéd által kötelezően elvégzendő és a vonatkozó jogszabályok által előírt feladatok teljesítését jelenti: 

- Cégalapítás: a gazdasági társaságok különféle formáinak megalapításához nyújtott jogi tanácsadás a szolgáltatandó adatokról, eljárás menetéről, annak várható tartamáról, valamint a cégalapításhoz szükséges iratok elkészítése és elektronikus benyújtása az illetékes cégbíróság felé.


Cégmódosítás/Változásbejegyzési eljárás: működésük során a gazdasági társaságokban olyan mértékű változások következhetnek be (székhely változása, ügyvezető váltás), amelyből kifolyólag szükséges módosítani a társaság létesítő okiratát. 


- Végelszámolás: ennek során a társaság tagjai a társaságnak végelszámolási eljárás útján történő megszüntetéséről döntenek. Alapvető feltétele az eljárásnak, hogy a társaság ne legyen fizetőképtelen, valamint az esetlegesen felmerülő fizetési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. A jogi képviselet során az ügyfelek tájékoztatást kapnak az eljárás menetéről, idejéről, várható költségeiről, egyben elkészítésre és továbbításra kerülnek az eljárás eredményessége érdekében a jogszabály és az eljáró hatóságok által előírt dokumentumok.