Szakterületek

Az iroda jogi szolgáltatása az alábbi területekre terjed ki különösen:

  • büntetőjog (képviselet a büntetőeljárás minden szakaszában - nyomozás során, bíróság előtti első, másod, vagy harmadfokú eljárásban, felülvizsgálati eljárásban, továbbá a szükséges beadványok készítése),
  • ingatlannal kapcsolatos ügyek (többek között: adásvételi szerződés, bérleti szerződés, közös tulajdon megszüntetése, telekalakítás, termőfölddel kapcsolatos ügyek, haszonbérlet, haszonélvezeti jog alapítása),
  • társasági jog (cégalapítás és cégmódosítás, társaságok átalakulásával kapcsolatos ügyek, végelszámolás és csődeljárás lebonyolítása, társaságok állandó és teljes körű jogi képviseletének keretében tanácsadás, szerződések véleményezése és szerkesztése, valamint peres képviselet),
  • családjogi ügyek (házassági vagyonjogi szerződések készítése, gyermekelhelyezéssel és gyermektartással kapcsolatos ügyek, válóperbeli képviselet),
  • munkajog (munkaszerződések elkészítése és módosítása, jogi tanácsadás, munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos kérdések),
  • örökléssel kapcsolatos ügyek (végrendelet készítése, közjegyző előtti hagyatéki eljárásban való képviselet, öröklési szerződés szerkesztése, rendelkezés várt örökségről).

Az egyes jogi területeken belüli részletesebb leírást és tájékoztatást a Szakterületek menüponton belül találhat!

Amennyiben valamilyen konkrét ügyhöz kapcsolódó kérdése van, telefonáljon vagy küldjön e-mailt!

+36 70 515 5011

iroda@szabougyved.eu