Ajándékozás

,,Mikor illetékmentes? Mikor követelhető vissza?"

Ajándékozási szerződés akár már 30.000,- Ft-ért!

Az ajándékozás fogalma és feltételei

Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben meghatározott dolog (ingatlan, ingó, készpénz stb.) tulajdonjogát ellenszolgáltatás nélkül, ingyenesen átruházza, a megajándékozott pedig a dolgot átveszi. Ingatlan esetében további feltétel, hogy az ajándékozási szerződést írásba foglalják.

Kérdése van?

Telefonáljon: +36 70 515 5011

Illeték és ,,átírási költség"

Az ajándékozási illeték általános mértéke a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18 %. A törvény illeték-kedvezményt biztosít a lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetére oly módon, hogy ilyenkor az ajándékozási illeték mértéke 9 %.

Illetékmentességet illetően a törvény számtalan esetet felsorol, de ami a leggyakrabban fordul elő az az, amikor az ajándékozó az egyenesági rokonának, illetve a házastársának ajándékoz. Ez esetben nem kell ajándékozási illetéket fizetni. A családon belüli ajándékozás tehát (például a nagyszülő-unoka, vagy szülő-nagyszülő stb. közti viszonylatban) illetékmentes, azonban testvérek között már nem, amit érdemes szem előtt tartani!

Ahhoz pedig, hogy a megajándékozott nevére kerüljön az ingatlan - tehát az illetékes földhivatal bejegyezze a tulajdonosváltást az ingatlan tulajdoni lapjára - 6.600,- Ft földhivatali eljárási díjat kell fizetni ingatlanonként.

iroda@szabougyved.eu

Terhelt ingatlan ajándékozása

Sok esetben előfordul, hogy az ajándékozni kívánt ingatlan valamilyen módon terhelve van. Első körben leggyakrabban az fordul elő, hogy az ingatlant illetően valamely rokon, hozzátartozó javára haszonélvezeti jog vagy özvegyi jog van bejegyezve. Ez esetben az ingatlan forgalomképes, tehát elajándékozható, azonban a haszonélvezeti jogot a tulajdonosváltozás nem érinti, vagyis a haszonélvező továbbra használhatja, hasznosíthatja és birtokolhatja az ingatlant. Ilyenkor célszerű az, ha a haszonélvezeti/özvegyi jog jogosultja az ajándékozási szerződésben szerződő félként szerepel és lemond ezen jogáról, így a megajándékozott tehermentes ingatlanhoz juthat hozzá.

Másik eset, amikor az ingatlan jelzáloggal terhelt és ennek biztosítására a bank javára elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve. Ilyenkor az ingatlant bármilyen módon átruházni - akár ajándékozással is - kizárólag a jelzálog jogosult, tehát a bank hozzájárulása esetén lehetséges.

+36 70 515 5011

Az ajándék visszakövetelése

Kizárólag olyan ajándék visszakövetelésére biztosít a jogszabály lehetőséget, amelynek nagysága a szokásos mértékű ajándékot meghaladja. Hogy ez mit jelent pontosan, az mindig az adott ügy körülményeitől függ. Általánosságban kiindulási pontot ad például az alkalom, amelynek keretében az ajándékozásra sor került, továbbá a felek vagyoni és társadalmi helyzete.

Az ajándék visszakövetelésére az alábbi esetekben van lehetőség:

  • Létfenntartás veszélyeztetése: amennyiben az ajándékozónak a szerződés megkötése után a körülményeiben olyan változások következtek be, aminek okán az ajándékra létfenntartás érdekében szüksége van és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyeztetné.
  • Súlyos jogsértés elkövetése: ha a megajándékozott vagy a vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy az ő közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el (pl.: bűncselekményt).
  • Téves feltevés esete: amikor ajándékozáskor a felek által ismert olyan feltevés, amelyre tekintettel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

Elérhetőség

Cím: 2900 Komárom, Igmándi út 6., fsz. 5.

E-mail: iroda@szabougyved.eu

+36-70-515-5011