Ittas vezetésen kapták? Akkor Ön a legjobb helyen jár!

Jogosítványmentés / Pénzbüntetés csökkentés / Utánképzés elkerülés

Telefonáljon és kérjen ingyenes tanácsadást a várható következményekről és lehetséges kimenetelekről!

+36-70-515-5011

Bármikor hívható!

Sokan úgy gondolják, hogy amennyiben a rendőrök tetten érték és az ellenőrzés alkalmával kiderült, hogy alkoholt fogyasztott, majd ezt be is ismerte, akkor már minden mindegy, nincs megoldás...

De van megoldás! 

Ha időben tapasztalt ügyvéd segítségét veszi igénybe, akkor egy jól felépített védekezési stratégiával és hatékony védői munkával alacsonyabb pénzbüntetést lehet elérni, és azt is, hogy a járművezetéstől eltiltás tartama is jelentősen kisebb legyen!

,,Mi várható, hogyan tovább, mire számíthatsak?"

Hangzik el sok esetben a kérdés az ügyfelek szájából. Nos, egységes táblázat ugyan nincs arra, hogy ha valaki egy bizonyos mennyiségű alkoholt elfogyasztott, akkor milyen mértékű büntetésre számíthat. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat az eljárás menetéről, a várható és lehetséges következményekről.

Járművezetéstől eltiltás a büntetéskiszabás céljának megvalósulása érdekében akkor indokolt, ha a közlekedési bűncselekmény elkövetési körülményeiből vagy az elkövető személyiségéből arra kell következtetni, hogy az elkövetőnek a közlekedésben járművezetőként való részvétele a közlekedés biztonságát, mások életét vagy testi épségét veszélyezteti. Az eltiltás legrövidebb tartama 1 hónap, leghosszabb tartama pedig 10 év, amelyet években vagy hónapokban, illetőleg mindkettőben kell meghatározni. Tartamának megállapítását több tényező befolyásolja, ezek közül a legfontosabbak az elkövető személyi, valamint magának az elkövetésnek a körülményei, továbbá az is, hogy korábban követett-e el bármilyen bűncselekményt, illetőleg ítélték-e már el korábban ittas járművezetés miatt.

Végleges hatállyal a járművezetéstől az tiltható el, aki arra személyi adottságai miatt alkalmatlan. Az alkalmatlanságot támasztja alá, ha az elkövető a jármű biztonságos vezetésére életkoránál, betegségénél vagy személyisége valamely tartós korlátozottságánál fogva képtelen. Alkalmatlannak tekinthető továbbá az az elkövető is, akinél súlyos fokú és állandósult jellemhiba, kifogásolható életvezetési stílus észlelhető (idült alkoholizmus, korábbi ittas járművezetés miatti többszörös elítélés stb.). A végleges hatályú eltiltás alól a bíróság az eltiltottat kérelemre mentesítheti, ha az eltiltás óta tíz év eltelt, és az eltiltott a járművezetésre alkalmassá vált.

Eltiltás mellőzése: Az ittas állapotban történő járművezetés súlyos következményeinél fogva a közlekedési bűncselekmények egyik legveszélyesebb formája, ezért az ilyen cselekmények elkövetőivel szemben a járművezetéstől eltiltás alkalmazása főszabályként kötelező annak mellőzésére csak különös méltánylást érdemlő esetben kerülhet sor. Mellőzhető az eltiltás az olyan élethelyzetek megállapítása esetén, amikor váratlan és méltányolható ok készteti az alkoholt fogyasztó személyt arra, hogy a törvényi tilalom ellenére járművet vezessen. (pl. sürgős orvosi segítség kérése vagy nyújtása, egyéb szolgálati, esetleg családi kötelezettség teljesítésének kényszere).

Pénzbüntetés nagyságának megállapításánál leginkább az elkövető anyagi helyzete és az elkövetett cselekmény súlya a mérvadó, de nem hagyható figyelmen kívül az alkoholos befolyásoltság mértéke sem. Akár már enyhe fokú ittasság esetében több százezres pénzbüntetés is előfordulhat, azonban ezen összeg szakszerű ügyvédi segítség igénybevételével jelentősen mérsékelhető.

Ami pedig az utánképzést illeti, sajnos amennyiben a bíróság teljes körűen alkalmazza a járművezetéstől eltiltást, úgy az utánképzés sikeres elvégzése a jogosítvány visszaszerzésének feltétele. Elkerülhető-e az utánképzés? IGEN! Van rá mód, hogy ez alól mentesüljön. Az utánképzés részletes szabályait egyébként a 139/1991. kormányrendelet tartalmazza. A rendelet különböző utánképzési csoportokat (programokat) határoz meg és egy előzetes felmérés (feltáró felmérés) alapján e csoportokba (programokba) osztják be az utánképzésre kötelezetteket. Az utánképzéseket a területileg illetékes közlekedési hatóság szervezi, amit az alábbi városokban lehet elvégezni: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg. Az utánképzés egyébként nem ingyenes, ára programonként változik.

Próbálja ki az ingyenes tanácsadást, hogy megtudja milyen jogkövetkezményekre számíthat! Ehhez csak töltse ki az alábbi űrlapot!

Az űrlap kitöltése után azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot! 

Miért fontos az ügyvédi képviselet?

Magyarországon sajnos igen gyakori az ittas járművezetés. Ilyenkor a hátóságok előszeretettel riogatják a sofőröket azzal, hogy ,,Búcsút inthetnek a jogosítványuknak", vagy hogy ,,Nagyon sokat kell fizetni, mire visszakapják". Sokan ennek megfelelően bele is nyugodnak abba, hogy amennyiben ilyen állapotban ülnek a volán mögé, akkor örökre elvágták magukat a vezetéstől.

Az ittas vezetés nem az a fajta kategória, ahol sok idő van gondolkozni. Ebben az esetben az idő döntő tényező lehet az eljárás szempontjából. Éppen ezért rendkívüli fontosságú, hogy minél hamarabb szakszerű ügyvédi képviseletet találjon.

Első alkalommal - amely Önnek ingyenes tanácsadást jelent - az eset összes körülményének feltárását (a rendelkezésre álló iratok, jegyzőkönyvek, előzetes szakértői vélemény, jelentések) követően kerülünk abba a helyzetbe, hogy Ön megfelelő tájékoztatást kapjon a büntetőeljárásbeli jogairól és kötelezettségeiről, a várható büntetésről és annak mértékéről. Mindezek után szabadon eldöntheti, igénybe kívánj-e venni az ügyvédi iroda segítségét.

Amennyiben a megbízás mellett dönt, úgy a Szabó Ügyvédi Iroda abban tud a segítségére lenni, hogy kidolgozzuk a legmegfelelőbb védekezési stratégiát annak érdekében, hogy a kiszabandó büntetés a leginkább mérsékelhető legyen. Ennek érdekében többek között az alábbiak a céljaink:

  • a járművezetéstől eltiltás idejének mérséklése, különös méltánylást érdemlő esetben az eltiltás mellőzése,
  • a járművezetéstől eltiltás meghatározott fajtájú és kategóriájú járműre való korlátozása,
  • pénzbüntetés mérséklése, valamint
  • az utánképzés elkerülése.

Vegye igénybe tapasztalt ügyvéd segítségét minél előbb!

+36-70-515-5011

A bűncselekmény törvényi fogalma és magyarázata

,,Aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet."

Vezetés: a jármű mozgásba hozatala, továbbá a jármű műszaki berendezéseinek a haladás érdekében történő működtetése és bármilyen távolságon való irányítása. Közömbös, hogy az elkövető szándéka hosszabb vagy rövidebb távolság megtétele volt. Nincs szó vezetésről, ha például valaki ittas állapotban maga mellett tolja a motorkerékpárt anélkül, hogy felmerülne benne a vezetés szándéka. Azonban, ha a kulcsot a megfelelő helyre illeszti, akkor már előkészületről beszélünk, míg, ha beindítja a járművet, akkor már kísérletről.

Gépi meghajtású jármű: az a jármű, amelyet beépített erőgép hajt (pl.: segédmotoros kerékpár). 

Elkövető: a jármű vezetője, aki alkohol hatása alatt járművet vezet. Nincs jelentősége annak, hogy az elkövető rendelkezik-e jogosítvánnyal vagy sem. Az elkövetőnek ugyanakkor tisztában kell lennie azzal, hogy alkoholt fogyasztott, tehát ez a bűncselekmény kizárólag szándékosan követhető el.

Közút/közforgalom elől el nem zárt magánút: a közút fogalma úgy gondolom nem igényel különösebb magyarázatot. A közforgalom el nem zárt magánutak például bevásárlóközpontok, benzinkutak parkolóit, szervízútjait jelentik. Ezek tehát olyan helyek, ahol egyre gyakrabban fordul elő ez a bűncselekmény, amire tekintettel a jogalkotó ezt az elkövetési helyet is beemelte a bűncselekmény törvényi tényállásába.

Ittas állapot: ittas állapotban lévő személy az, akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb érték előidézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van.

Változott a törvény megfogalmazása: a régi Btk. az ittas járművezetés megállapíthatóságához szükségessé tette az elkövető szeszes italtól befolyásolt állapotát a jármű vezetésekor, amit valljuk be, olykor igencsak nehezen lehet bizonyítani, ugyanis az nem mérhető közvetlenül, kizárólag szakértői módszerekkel lehet rá következtetni. Ezért a jelenleg hatályos törvény már azt a határértéket állapítja meg, amelyen felül már az elkövető személyes adottságaitól függetlenül befolyásoltság áll fenn. Ebből kifolyólag tehát a hatóságoknak csakis azt kell vizsgálniuk, hogy az elkövető szervezetében már vezetéskor volt-e olyan mennyiségű szeszes ital, amely az adott mérési eredményt előidézhette.

Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy az adott vér-, illetve légalkohol értékek milyen besorolás alá esnek: 

Visszaszámolás: a vérminta alkoholkoncentrációja a minta vételének időpontjában meglévő alkoholkoncentrációt jelzi. A gyakorlatban minden esetben kérik a visszaszámolást a cselekmény időpontjára is. A véralkoholszint csökkenése általában óránként (bontási ráta) 0,15‰ (15 mg%), ami 7 g alkohol lebontásának felel meg.

Az alkoholfogyasztás befejezése után legalább egy órával később lehet visszaszámolni a cselekmény időpontjában fennálló alkoholos állapotra és az esetleges véralkohol-koncentrációra, folyamatos alkoholfogyasztás esetén az italfogyasztás befejezése után már 1/2 óra múlva visszaszámolhatunk.

Nem lehet visszaszámolni a cselekmény időpontjára:

  • ha a véralkohol-koncentráció 0,20‰ alatti,
  • ha a cselekmény és a vérvétel között eltelt idő ismeretlen, vagy
  • ha az italfogyasztás a cselekmény és a vérvétel között történt.

Amivel nem érdemes próbálkozni

A ráivás: Sokszor lehet hallani olyan védekezésről, hogy valaki azt mondja, hogy csak a járművezetés után fogyasztott alkoholt és ezért lett pozitív a szonda eredménye. Arra is számos példát lehet találni, hogy valaki arra hivatkozik, hogy a baleset okozása után ijedtében üveg után nyúlt, hogy enyhítse a stresszt és az ijedtséget. Ezek a védekezési ,,stratégiák" egyáltalán nem vállnak be és nem is ajánlottak, hiszen orvosszakértői bizonyítással ezek az állítások egyértelműen megcáfolhatóak:

Ha a cselekmény, az állítólagos italfogyasztás és a vérvétel 60-90 percen belül történt, úgy a vérvétel időpontjában vagy röviddel - néhány perccel - később történő vizeletmintavétel egyértelműen eldöntheti a ráivás vagy az utólagos szeszesitalfogyasztás tényét. A véralkohol a maximális értékét átlagértékben az italfogyasztás után 60 perc múlva éri el. A vizeletalkohol maximális értéke később mérhető. Ha a vizeletalkohol koncentrációját meghaladja, a szakértő véleményezheti, hogy az italfogyasztás a vér- és vizeletmintavételt megelőzően legalább 90-120 perccel történt. Az 1-1,5 órán belül történő ráivást igazolja az, ha a vizeletalkohol koncentrációja a véralkohol értékét nem éri el.

A ráivás bizonyításának másik lehetősége a kettős vérvétel, bár lényegesen kevesebb információt szolgáltat, mint a vér- és vizeletminta együttes vizsgálata.

Vezetés tagadása: További eredménytelen próbálkozás, amikor az elkövető azt gondolja, hogy túljárhat a hatóságok eszén, ha azt mondja nem ő vezette a járművet. Ilyenkor felteszik a kérdést, hogy akkor ki vezetett? Mivel Ön ott volt a járműben, ezt  elvileg tudnia kellene és meg kellene neveznie azt a személyt. Ez önmagában már további bonyodalomhoz vezethet, amivel akár még nagyobb bajba is kerülhet.

,,Nem ettem semmit!" vagy ,,Nagyon sokat ettem": Ha az alkoholon kívül a gyomorban egyéb étel is található, akkor a szervezetnek az alkohol lebontása mellett az étel lebontásába is energiát kell fektetnie, ami azt eredményezi, hogy az alkohol sokkal később ürül ki teljesen a szervezetből, mint esetlegesen üres gyomornál. Üres gyomor esetében tehát gyorsabban játszódik le a folyamat, de összességében elmondható, hogy az alkoholszint csökkentésében nem a gyomornak, hanem a májnak van szerepe. Ismeretesek olyan segédeszközök (pl.: koffeintabletta, különféle pirulák, italok stb.), amelyek a bennük lakozó tartalomnak köszönhetően az idő töredéke alatt eltüntetik a szervezetből az alkoholt, ez azonban nem igaz. Ezek a gyógyszerek, pirulák az alkohol lebontásában nem játszanak szerepet, hanem kizárólag az alkoholnak a szervezetre gyakorolt káros hatásait enyhíthetik az ember agyában, alkoholt azonban bármennyire is szeretnénk, nem bontanak le. Ilyen tipikus ,,varázsital" a kávé. Ez azonban szintén hatástalan az alkoholszint csökkentésében avagy a gyorsabb lebontásban, hiszen ez csak az emberi szervezet vérnyomásának emelkedését váltja ki - egy bizonyos ideig -, amitől frissebbnek érezzük magunkat, az alkohol felszívódását nem gyorsítják, arra hatásuk egyáltalán nincs.

Kevesebb alkohol bemondása: Az sem eredményre vezető megoldás, ha az elkövető szándékosan jóval kevesebb elfogyasztott szeszes italról tesz vallomást, mint amennyit valójában megivott. A kiszabandó büntetés nem az Ön által közölt alkoholt mennyiségén alapul, hanem az orvosszakértő véleményén avagy a légalkoholmérő berendezésen produkált eredményen, amelyek egyértelműen kimutatják az alkohol mennyiségét. 

Ha kíváncsi milyen jogkövetkezményekkel számolhat, csak töltse ki az alábbi űrlapot!  

Az űrlap kitöltése után azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot! 

Az eljárás menete

Igazoltatás

Rendszerint ezzel az eljárási cselekménnyel kezdődik meg az egész eljárás. Ennek során, amennyiben az alkalmazott alkoholszonda olyan mennyiségű alkoholt mutat ki, amely eléri a bűncselekményi kategóriát (tehát amennyiben a légalkohol szint meghaladja a 0,25 mg/l határértéket), úgy a rendőrök általi illetékes rendőrkapitányságon való előállítás következik. Az ittas járművezetéssel gyanúsított személytől a jogosítványt általában már a helyszínen elveszik a rendőrök.

Előállítás

Ennek során a rendőrkapitányságon hiteles mérőeszközzel is megismétlik a mérést. Amennyiben nem áll rendelkezésre hitelesített mérőeszköz vagy Ön nem működik közre, abban az esetben a legközelebb eső kórházba szállítják, ahol - kikényszeríthető - vérmintavétel következik.

Gyanúsítotti kihallgatás

Rendszerint az ittas járművezetést követő napokban történik meg, amelyre a hatóság általában idézést küld vagy telefonon értesítik. Ez alatt az idő alatt a gyanúsítottnak lehetősége van ügyvédi képviselet igénybevételére, konzultációra, hogy felkészülten várja a kihallgatását. A kihallgatás során bűnügyi nyilvántartásba veszik (köznyelvben: rabosítás), sőt a cselekménytől függően akár több alkalommal is kihallgathatják a nyomozás során.

Iratismertetés és vádemelés

A nyomozás végén a rendőrség iratismertetést tart, amelynek során a gyanúsítottnak és védőjének lehetősége van a keletkezett iratok megtekinteni, azokról másolatot kérni. Ezután a nyomozó hatóság az ügyet az illetékes ügyészségnek küldi meg vádemelési javaslattal, akik a vádirat elkészítése után benyújtják az illetékes bíróság részére.


Amennyiben közúton, közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet és az ellenőrzéskor mért eredmény nem éri el a bűncselekményi 0,51 g/l véralkohol, vagy 0,26 mg/l légalkohol szintet úgy közigazgatási eljárás indul, aminek a végén járművezetéstől eltiltást nem szabnak ki, kizárólag - a mért bűncselekményi határérték alatti alkoholszint eredményétől függően - pénzbírságra és büntetőpontokra számíthat.


Elérhetőség

Cím: 2900 Komárom, Igmándi út 6., fsz. 5.

E-mail: iroda@szabougyved.eu

+36-70-515-5011