Polgári peres eljárások és képviselet

Képviselet és tanácsadás

Polgári jog területén az ügyvédi iroda ügyfelei jogi képviseletét akár már a peres eljárás előtti szakban is ellátja, annak érdekében, hogy az esetleges költséges és gyakran elhúzódó pereskedést elkerüljük, valamint az ügyet mindegyik fél megelégedésére bírósági út nélkül rendezzük. A tapasztalat egyébként azt mutatja, hogy sokkal hatékonyabb eredményt lehet elérni, ha az ügyfél már a kezdeti vitás kérdésekben, azok rendezése érdekében történő egyeztetések alkalmával, de még a perindítás előtt ügyvédi segítséget vesz igénybe. Egy ügyvéd tisztában a felek közötti vita jogi vonatkozásaival, így sok esetben már a várható jogi következményekre való tájékoztatás, illetőleg a lehetséges kimenetelek és bizonyítandó tények ismeretében az érintett felek nagyobb eséllyel hajlandóak kölcsönösen engedve egymással kompromisszumot kötni. Azt javasolom tehát hogy ne várja meg, amíg egy probléma olyan nagyságúvá növi ki magát, hogy nem marad más választás, mint a per megindítása. Sok esetben már az ún. per előtti szakaszban is rendezhetőek a peres felek közötti vitás kérdések, jelentős időt és költséget megspórolva mindkét félnek.

Előfordul azonban, hogy nem sikerül egyezségre jutni és mindenképp bírósági úton kell rendezni a felek közötti jogvitát. Amennyiben erre kerülne sor, ez esetben is vállaljuk ügyfeleink jogi képviseletét mind az első, mind pedig a másodfokú eljárásban, illetőleg a rendkívüli perorvoslatokban is egyaránt. A képviselet magába foglalja a szükséges beadványok, észrevételek, kérelmek szerkesztését és továbbítását, az ügyfél folyamatos tájékoztatását az ügye aktuális állapotáról, a másik fél iratának az ügyfél jelenlétében való megvitatását és az ezzel kapcsolatos álláspont kialakítását, valamint a tárgyaláson való személyes képviseletet egyaránt.

Mielőtt egy ügybe belevágnánk egy részletes, alapos és minden körülményre kiterjedő konzultáció szükséges, ugyanis ezek után adható az ügyfél részére teljes körű tájékoztatás az ügye lehetséges kimeneteleit, valamint azok esélyeit illetően, továbbá ezek alapján határozható meg az a stratégia, amit az eljárás során alkalmazni szükséges, és végül, de nem utolsó sorban az eljárás várható költségeiről is felvilágosítást kap (a bírósági eljárásért fizetendő illeték, illeték- és költségkedvezmények igénybevételi lehetősége, szakértői díj, ügyvédi munkadíj stb.). Ezen jogi álláspont kialakítása és a kapott tájékoztatás ismeretében az ügyfél döntése, hogy megbízza-e az ügyvédi irodát.