Ügyvédi megbízási díj

Szabad megállapodás, amely az Ön pénztárcájához igazodik!

Az ügyvédi megbízási díj - munkadíj - szabad megállapodás tárgya, amelynek összegszerűségét a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg. Az ügyvédi munkadíj lehet egyösszegben meghatározott, óradíjas, százalékos, sikerdíjas, illetve ezek ötvözete. Konkrét árajánlat minden esetben csak az ügy ismeretében adható, amely az adott ügy összetettségétől, bonyolultságától, annak tárgya értékétől függ, valamint a megbízás tartamától.

A folyamatos közreműködést igénylő ügyfelek többnyire a különféle vállalkozások, társaságok és egyéb jogi személyek. Részükre az eseti megbízás helyett egy hosszútávú, határozatlan időre megkötött megbízási szerződés is igénybe vehető, hiszen így egy havi fix költség megfizetése mellett az állandó jogi képviseletük biztosított legyen szó akár munkajogról, társaségi jogról, polgári jogról, szerződések véleményezéséről vagy akár csak tanácsadásról.

Polgári ügyekben a perköltséget a vesztes fél viseli. A pernyertes fél igényelheti, hogy részére a bíróság az ügyvéd munkadíjának és készkiadásainak címén kötelezze a pervesztes felet a fél és képviselője között létrejött ügyvédi megbízási szerződésben kikötött megbízási díj, valamint a fél által képviselője részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások együttes összegének megfizetésére. Amennyiben az ügyvéd és képviseltje között nincs megállapodás az ügyvédi munkadíjat illetően, úgy a bíróság az ügyvédi munkadíjat a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet szerint a per tárgya értékéhez igazítva annak 5 %-ában állapítja meg 10 millió alatti pertárgyérték esetében. 10 millió és 100 millió forint közötti pertárgyérték esetén a 10 millió feletti összeg 3 %-ában, míg 100 millió forint felett pedig annak 1 %-ában.

A büntető ügyekben a munkadíj - amennyiben nem kirendelt védelemről van szó - ugyancsak az ügyvéd és védence közötti szabad megállapodás tárgya.